Anmeldung

Niederdonven

LaughingHELIKOPTERGENOSSENSCHAFT

NIEDERDONVEN

Leif Awunner, Wenzerinnen an Wenzer vun Nidderdonven an Emgeigend

Dei nei Saison huet nes ugefangen

De Virstand vun der H.S.G.N. wenscht sech an ech eng goud Zesummenarbecht.

          

                                                                     Merci den Virstand

 

  Dei 8. Spretzung ass vir gesin den 18 .07.2019 um 8.00 bis 8.30

mat folgenden Mettelen.

   

 Champ Ampli        2,0L/HA

 M.SP.DISP.            8,0KG/HA

 

 

                

 


 

 

 

 

 Voranmeldung für den Rebschutz 2019 Niederdonven

 

Spritzung

Peronospora

Oidium

Roter Brenner

1.

DelanWg               

0,7 Kg/Ha

1442-42

M. Sp. Disp        

12 Kg/Ha

L00170

-------------------

2.

Folpan Wg        

1,6 Kg/Ha

1399-73

M. Sp. Disp        

12 Kg/Ha

L00170

Veriphos                          

3,0 l/Ha

2018-159

3.

Prevint

   1,6LKg/Ha

2100-42

 M.Sp.Disp

 12Kg/Ha

L00170

                         

 

4.

Folpan Wg

1,6Kg/ha

 L01399-073

 M.Sp.Disp

 12KG/Ha

 L00170-108 

 Veriphos

 4L/Ha

 L02018-159

 

5.

    Profiler Wg

    3Kg/Ha

   L01843-017

  

Vivando

 0,2L/Ha

L01885-042

-------------------

6.

Mildicut      

 4,0L/Ha

L01707-053 

 

M: SP: DISP

10,0KG/HA

 L00170-108

 

-------------------

7.

Folpan           WG     

1,6 Kg/Ha

M.Sp.Disp

 10Kg/ha

 L00170-108

-------------------

8.

Champ Ampli

 2,0L/HA

 L01795-123

M:Sp.Disp.

8,0Kg/Ha

 L00170-108

-------------------