Anmeldung

Schwebsingen

heli-logo

 


 

 


De 25.Juli 2017 woar déi 8. a letscht Helikoptersprëtzung fir dës Saison.


 D' Pheromondispenser (Isonet) sinn den 8.Abrëll 2017 opgehaang ginn.


An de Kontoll-Pheromonfaalen si bis elo nach keng Matten vum "Einbindigen " oder "Bekreuzten" Drauwewëckler gefaang ginn.