Anmeldung

Bech/Wellenstein/Remich

 


Hei ass de Link op d'Koart fir d'Helikoptersprëtzungen um Bann     

Bech-Maacher / Welleschten / Réimech:

> Situatioun 2017 (Geoportal) <


6.Spritzung

Donnerstag der 6. Juli ab 6 Uhr

Mittel:

Champ Flo Ampli 2L/ha

Microthiol 10Kg/ha

Diese ist die letzte Helikopterspritzung in der Saison 2017


 

5.Spritzung

Montag der 26 Juni ab 6 Uhr

Mittel:

Folpan 1,6Kg/ha

Microthiol 10Kg/ha

K-PHOS 3L/ha


 

4 Spritzung

Freitag der 16 Juni ab 6 Uhr

Mittel:

Mildicut 4L/ha

Microthiol 3Kg/ha

Vivando 0,2L/ha


3.Spritzung

Datum:Dienstag der 6 Juni ab 6 Uhr bis ca 10 Uhr

wird vorgezogen auf 

Montag der 5.Juni ab 17Uhr

Mittel:

Folpan 1,6 Kg/ha

Microthiol 10 Kg/ha

K-PHOS 3 L/ha 


 

2. Spritzung

Datum: Samstag der 27. Mai 2017 ab 6 Uhr

Mittel:

Polyram 3,2 Kg/ha

Microthiol 10 Kg/ha

K-PHOS 2 L/ha


Erste Helikopterspritzung 2017

Datum:Mittwoch der 17.Mai ab 6 Uhr

Mittel:Microthiol 10Kg/ha

Polyram 3,2Kg/ha

Helikopterspritzung 2017

Es sind 6 Spritzungen vorgesehen

Mittel:

2x Polyram

2x Folpan

1x Mildicut

1x Champ Flo Ampli

1x Vivando

5x Microthiol

3x K-Phos